Ceník pro rok 2018

Roční poplatek pro členy klubu (členové neplatí další poplatky za užívání letiště a areálu) 700 Kč
Poplatek za užívání letiště pro nečleny klubu 50 Kč za 1/2 dne
Přistávací poplatek pro malé letadla a ULL 100 Kč
Poplatek za karavan, obytný vůz a pod. připojený na elektriku 200/den Kč

Jednorázový členský příspěvek 3.000 Kč.
V roce vstupu je  nový člen osvobozen od ročního poplatku.
Každý člen klubu odpracuje 10 brigádnických hodin, nebo zaplatí ekvivalent 1hod./100 Kč