Číslo soutěže: 475

Místo konání: letiště Valašského leteckého klubu v Poličné u Valašského Meziříčí

Pořádající klub: MK Zubří a Valašský letecký klub z. s.

Datum konání soutěže: 23. 6. – 24. 6. 2018 (letiště bude k dispozici od pátku 22. 6. 2018)

Kategorie: F3M, RCAS Intermediate, RCAS Basic, Freestyle.

Pravidla: Pravidla: F3M dle Sportovního řádu FAI a dle Sportovního řádu KLeM ČR

Rozhodčí: Jan Král, Petr Bukovanský, Daniel Hrachovec.

Program:

  • bude upřesněn po uzávěrce přihlášek.

Startovné: 700 Kč, Kč uhradí zaregistrovaný soutěžící před uzávěrkou přihlášek na transparentní účet Valašského leteckého klubu z. s., číslo účtu 6631237001/5500, do zprávy pro příjemce uvede F3M a své jméno, přijetí platby bude potvrzeno organizátory.

Přístup a pojištění: platná licence SMČR, každý pilot musí mít sjednáno individuální pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem modelů letadel, bude kontrolováno při prezentaci pilotů před zahájením soutěže.

Protesty: dle sportovního řádu ČR s vkladem dle těchto propozic 500 Kč

Upozornění: Je zakázáno používat jakýkoliv stabilizační systém, který by zasahoval do řízení modelu během soutěžního letu. Pořadatel může provádět namátkové kontroly modelů, při zjištění používání takovéhoto zařízení bude pilot diskvalifikován.

Hudební doprovod k freestylu: dodán v den konání soutěže na CD nebo flash disku (formáty mp3, wav, nebo wma) bude přebírán a kontrolován  při prezentaci pilotů.
Doporučujeme soubor nahrát při registraci (max. 25Mb) Předejdete tak případným komplikacím.

Přihlášky: Nejpozději do 31. 5. 2018. Maximální počet startujících je 30 pilotů, dle pořadí registrace. Přihlášení nad tento limit budou registrováni jako náhradníci.

Registrace: Vyplňte a odešlete formulář Registrace Valašská F3M/Imac 2018

Přihlášení piloti: Seznam k nahlédnutí v tabulce Seznam přihlášených pilotů

Ubytování: Na letišti je možné kempovat s možností připojení 220 V, WC, sprcha, pitná voda, zastřešená pergola.
Další možnosti ubytování viz webové stránky Ubytování ve Valašském Meziříčí

Stravování: Přímo na letišti bude možné zakoupit občerstvení: maso a uzeniny z udírny, pivo, nealko, káva, čaj a jiné. Prodejna potravin v Poličné cca 1,5 km od letiště.
Další možnosti stravování viz webové stránky Gastronomie ve Valašském Meziříčí

Kontakt: Ředitel soutěže Ing. Jan Halašta, 607 982 689, jan.halasta@gmail.com