Valašský letecký klub vznikl v roce 2010 za účelem správy letiště Poličná u Valašského Meziříčí.

Valašský letecký klub má právní subjektivitu zapsaného spolku a je zcela nezávislý na dalších spolcích. Cílem spolku je organizace provozu letiště a jeho technicko – hospodářské zajištění. Pro členy klubu je k dispozici zázemí, které je zčásti určeno i pro návštěvníky.