MCR_2016Oficiální program MČR Poličná 2016:

  • 26. 8. OTVR, Alot
  • 27. 8. zahájení, CRC-E-400, Open, Elektrowakefield, ½ Texaco
  • 28. 8. Texaco, OTMR-AB, NMR, NMR 2,5 ukončení, vyhlášení výsledkůValašský letecký klub vznikl v roce 2010 za účelem správy letiště Poličná u Valašského Meziříčí.

Valašský letecký klub má právní subjektivitu zapsaného spolku a je zcela nezávislý na dalších spolcích. Cílem spolku je organizace provozu letiště a jeho technicko- hospodářské zajištění. Pro členy klubu je k dispozici zázemí, které je zčásti určeno i pro návštěvníky.