Ceník pro rok 2019

  • Poplatek za užívání letiště pro nečleny klubu 50 Kč za 1/2 dne.
  • Přistávací poplatek pro malé letadla a SLZ 100 Kč.
  • Poplatek za karavan, obytný vůz a pod. 200/den Kč.
  • Elektřina dle odběru 6 Kč/kWh.

Roční poplatek pro členy klubu (členové neplatí další poplatky za užívání letiště a areálu) 700 Kč. 
Jednorázový vstupní příspěvek je 3.000 Kč. V roce vstupu je člen osvobozen od ročního poplatku.
Každý člen klubu odpracuje 10 brigádnických hodin, nebo zaplatí ekvivalent 1hod./100 Kč.