Pro potřeby našeho klubu bylo nutné zřídit bankovní účet.
Ten jsme založili u pobočky Komerční banky. Každý se může podívat na pohyby financí na našem účtu a osobně se přesvědčit jakou částkou disponujeme a jak je s ní nakládáno.  

Účet pro tuzemské platby:
Číslo účtu: 123-424530267/0100
 
 
Pro zahraniční platby:
IBAN: CZ7501000001230424530267
Název účtu: Valašský letecký klub
Název banky příjemce: Komerční banka a.s., Czech republic
Swiftová adresa banky příjemce, BIC: KOMBCZPP