Pro potřeby našeho občanského sdružení bylo nutné zřídit bankovní účet.
Ten jsme založili u pobočky Raiffeisen bank. Každý se může podívat na pohyby financí na našem účtu a osobně se přesvědčit jakou částkou disponujeme a jak je s ní nakládáno.
Nově jsme zřídili účet u Komerční banky, který nahradí účet u Raiffeisen bank.

Nový účet pro tuzemské platby:
Číslo účtu: 123-424530267/0100

Pro zahraniční platby:
IBAN: CZ7501000001230424530267
Název účtu: Valašský letecký klub
Název banky příjemce: Komerční banka a.s., Czech republic
Swiftová adresa banky příjemce, BIC: KOMBCZPP